VOCARSTVO I VINOGRADARSTVO NA SUBOTICKO-HORGOŠKOJ PJEŠCARI

B. Ivic
Suboticko-horgoška pješcara n kojoj se upravo odrzava IV medunarodni simpozijum o kajsiji, sa oko 25.000 ha površina predstavlja znacajan privredno-proizvodni potencijal ovog podrucja. Najvaznije mjesto zauzima vocarstvo i vinogradarstvo sa oko 8.300 ha pjeskovitih površina i šumarstvo sa oko 5.000 ha, dok se ostatak koristi za ratarske i povrtarske kulture.

Na Pješcari se iskljucivo gaje sve vrste kontinentalnog voca — na društvenom šektoru u cistim nasadima (vocnjacima), a u individualnih proiz-vodaca vecim dijelom u kombinaciji s vinovom lozom (po vinogradima), a manjim dijelom u cistim vocnjacima.

Od ukupno 1,620.000 rodnih i nerodnih stabala društveni sektor danas ucestvuje sa 40%.

Inace, veoma uocljiv uspon i napredak pokazuje vocarstvo u poslijeratnom periodu: od cca 193.000 rodnih stabala svih vocnih vrsta u 1939, godini, taj broj se povecao na 1,200.000 vocaka, što znaci da je fond samo rodnih vocaka porastao 6,2 puta.

U strukturi vocarstva jabuka zauzima sa 50% prvo mjesto, zatim slijedi šljiva sa 17,5%, kajsija sa 12%, višnja sa 50%, itd. Uporedo s porastom broja vocnih stabala na Pješcari nije izostajala ni brza izmjena sortimenta u korist kvalitetnih sorta koje su konkurentne i sposobne za izvoz i plasman na domacem trzištu. Tako danas od jabuka kvalitetnom jonatanu pripada vodece mjesto (preko 50%, starkingu oko 10%, zlatnom delišesu oko 5% i dr. sortama; od šljiva se uglavnom gaji pozegaca, od kajsije je zastupljena madarska najbolja i keckemetska ruza (ukupno oko 90%), a ostatak otpada na paviot, ananas, crvenu ranu, rakovski i zardelije; višnje su zastupljene s kereškom, majškom, majurkom, španskom i Lotovom.

U sortimentu vinove loze uglavnom se gaje vinske sorte kao što je kevidinka (ruzica crvena), italijanski rizling , kavadarka, slankamenka, ezer-jo, crvena i bijela plemenka, veltlinac, crni burgundac i dr., a od stonih muskat hamburg, kraljica vinograda, afuz-ali, kardinal i dr.

Prinosi vocaka su razliciti i prosjecno zadovoljavaju, ali još nisu uskladeni s ekološkim uslovima i mogucnostima. Višegodišnji prosjecan rod jabuka iznosi oko 35 kg po stablu (u punoj rodnosti od 50—150 kg/stablo, iako nije rijetkost i oko 300 kg), kajsija od šeste do dvanaeste godine daje pro sjecno 25 kg, a u boljim godinama i bez mraza dostize rod od 100—200 kg/stablo (rekordi se penju i do 300 kg), šlicno je sa šljivom i drugim vocnim vrstama, osim višnje koja daje skromnije rezultate.

Ivic, B. (1968). VOCARSTVO I VINOGRADARSTVO NA SUBOTICKO-HORGOŠKOJ PJEŠCARI. Acta Hortic. 11, 95-108
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.11
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.11

Acta Horticulturae