UTICAJ PODLOGA I VISINE KALEMLJENJA KAJSIJE MADARSKE NAJBOLJE NA PRINOS, BUJNOST I IZNENADNO SUŠENJE STABLA)

A.S. Paunovic
Svrha je ovih proucavanja da se ustanovi kakav uticaj imaju podloge i visina kalemljenja na generativni i vegetativni razvoj sorte kajsije madarske najbolje, kao i na kojim podlogama najcešce i najbrze nastaje iznenadno sušenje stabala kajsija.

Znacaj je ovih istrazivanja u tome da se upoznaju neke vaznije morfološko-fiziološke osobine i izaberu najprikladnije podloge i visina kalemljenja kajsije madarske najbolje, odnosno da se omoguci smanjenje iznenadnog sušenja kajsije.

Uticajem razlicitih podloga na prinos i bujnost kajsija bavio se veci broj autora12'3'9'1'21'8'15'20'16'7'22'27'13'11'23'24'4'2. Medutim, eksperimentalni podaci o visini kalemljenja kajsije na razlicitim podlogama prakticno ne postoje. Ukoliko se i nadu odgovarajuci podaci, oni su fragmentarni ili opservacionoempiricki.

Paunovic, A.S. (1968). UTICAJ PODLOGA I VISINE KALEMLJENJA KAJSIJE MADARSKE NAJBOLJE NA PRINOS, BUJNOST I IZNENADNO SUŠENJE STABLA). Acta Hortic. 11, 297-310
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.27
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.27

Acta Horticulturae