INVESTIGATION OF INTERACTION OF ROOTSTOCKS AND INTERSTOCKS AND THEIR INFLUENCE ON THE YIELDS, GROWTH AND SUDDEN WITHERING OF APRICOT TREES

A.S. Paunovic
S obzirom na privredni znacaj kajsije za Jugoslaviju proucavan je odnos izmedu nje i više domacih šljiva i Pr. Myrobolane kao njenih podloga ili interpodloga, tj. razvitak kajsije na raznim podlogama ili interpodlogama od prve do osme godine. Ovim radom zelela se utvrditi vrednost raznih podloga ili interpodloga za kajsiju, a i upoznavanje nekih morfoloških i fizioloških osobina tih podloga, interpodloga i kajsije na njima, kao i to na kojim podlogama ili interpodlogama najcešce i najbrze iznenadno dolazi do sušenja stabala kajsije.

Ova proucavanja su od narocitog interesa za praksu, jer se neke od navedenih podloga vec koriste u proizvodnji sadnica kajsija. Medutim, u praksi se ne vodi dovoljno racuna o njihovim fiziološkim i genetskim osobinama, te se uzimaju i one podloge na kojima su okalemljene kajsije nejednake bujnosti, malih prinosa i kratkog veka. Pronalazenjem pogodne kombinacije podloga (interpodloga) kajsija rešila bi se u izvesnoj meri dugovecnost stabala kajsije, iskorišcavanje razlicitih tipova zemlješta4, rodnost i bujnost, kao i smanjivanje prevremenog i iznenadnog sušenja stabala kajsija.

Medusobnim odnosom podloga, interpodloga i kajsija bavio se mali broj autora. Prema Plock-u9 bujna podloga, a prema Paunovic-u6 i podloga nedovoljnog afiniteta sa plemkom utice na prevremeno i iznenadno izumiranje stabala kajsije, a Boulay1 navodi da je tendencija prevremenog uginuca stabala kajsija na sejancima kajsija manja nego pri kalemljenju na šljivu. Cassella2 iznosi da mnoge sorte kajsija sazrevaju 10—15 dana ranije kada se kaleme na breskvu Terzarola ili na slatki badem sa interpodlogom breskve Terzarola ili Cerasiello. Slicno ovim, i rezultati Watts-a12 preporucuju bresku kao podlogu za kajsiju. Prema Paunovicu3,5,9,7, šljiva belošljiva se pokazala kao najbolja podloga ili kao interpodloga (u kombinaciji sa Pr. Myrobolan-om) za kajsiju madarsku najbolju i na njoj je najmanji procenat prevremenog i iznenadnog izumiranja stabala kajsija.

Paunovic, A.S. (1968). INVESTIGATION OF INTERACTION OF ROOTSTOCKS AND INTERSTOCKS AND THEIR INFLUENCE ON THE YIELDS, GROWTH AND SUDDEN WITHERING OF APRICOT TREES. Acta Hortic. 11, 311-328
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.28
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.28

Acta Horticulturae