ISPITIVANJE INTERPODLOGA ZA KAJSIJU I NJIHOV UTICAJ NA RODNOST, BUJNOST I IZNENADNO SUŠENJE STABALA KAJSIJA

A.S. Paunovic
Uspešno gajenje kajsija, pored ostalog, zavisi u velikoj meri od podloga ili interpodloga. U našoj zemlji se kao podloga za kajsiju masovno koristi sejanac Pr. Myrobolan-e. Medutim, o njoj kao podlozi za kajsiju postoje protivrecna mišljenja. Neki autori5'1'14'9'6 ne preporucuju sejance Pr. Myrobolan-e dok je drugi8'3 ukljucuju kao podlogu za kajsiju, a narocito se isticu oni autori2'17'19'9'11 koji preporucuju odredene selekcionisane tipove Pr. Myrobolan-e.

Da bismo iskoristili pozitivne biološke osobine Pr. Myrobolan-e, narocito osobine njenog korenovog sistema (razvijenost, bujnost, adsorplivnost) i relativno dobar afinitet sa mnogim sortama šljiva Pr. domestica i Pr. insititia, proucavali smo medusobne odnose izmedu nje (Pr. Myrobolane) kao podloge, 16 sorta šljiva kao interpodloga i kajsije madarske najbolje, odnosno uticaj interpodloga na bujnost, rodnost i dugovecnost stabala kajsija.

Navedena proucavanja su od znacaja, jer pronalazenjem pogodne kombinacije Pr. Myrobolan-a (interpodloga) kajsija moglo bi da se reši u izvesnoj snoj meri pitanje dugovecnosti stabala kajsija, poboljsanje rodnosti i bujnosti smanji i smanji iznenadno sušenje stabala kajsija.

Pitanjem podloga za kajsiju bavio se veci broj autora1'2'3'4'5'8'10'19 i dr., a znatno manje proucavanjem interpodloga za kajsiju12'13'14'16.

Paunovic, A.S. (1968). ISPITIVANJE INTERPODLOGA ZA KAJSIJU I NJIHOV UTICAJ NA RODNOST, BUJNOST I IZNENADNO SUŠENJE STABALA KAJSIJA. Acta Hortic. 11, 351-362
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.32
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.32

Acta Horticulturae