PSEUDOMONAS SYRINGAE VAN HALL (P. MORS- PRUNORUM WORMALD) AS APRICOT PARASITE IN YUGOSLAVIA

M. Arsenijevic
Tokom 1965. godine zapazena je interesantna pojava na kajsiji u mnogim lokalitema gajenja ove kulture. Prvi simptomi poljavljuju se u rano prolece, a manifestuju se blagim venucem lišca. Vocke daju utisak kao da venu usled nedostatka vode. U isto vreme mogu se konstatovati mrko crven kaste do mrkoljubicaste pege na lišcu. Ove pege zahvataju lisku, nerv i peteliku. Promene se manifestuju najcešce u osnovi peteljke pojavom mrko-ljubicaste boje. Prilikom dodira ili potresa ovakvo lišce veoma lako opada s vocaka. Prvobitno formirane pege na lišcu kasnije se spajaju, zahvatajuci svevecu površinu, a cesto i ceo list.

Pregledom kambijalnog dela na granama mogli smo uociti i jednu tamnu zonu koja se širila sporadicno. Tokom juna došlo je do opadanja jednog dela lišca s vocaka, a tokom jula i avgusta usledilo je njegovo masovno opadanje (sl.1).

Na vockama smo uz to zapazili i jacu pojavu rak-rana, kako na stablu tako i na granama krune. Isto tako smo skoro redovno mogli da primetimo i više smole skoro na svim biljkama.

S obzirom na to da u literaturi nailazimo i na podatke prema kojima bi slicne promene na vockama mogle da prouzrokuju i fitopatogene bakterije (Cameron2, Crosse4, Vasiljkova12), s prikupljenim materijalom po

Arsenijevic, M. (1968). PSEUDOMONAS SYRINGAE VAN HALL (P. MORS- PRUNORUM WORMALD) AS APRICOT PARASITE IN YUGOSLAVIA. Acta Hortic. 11, 393-402
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.39
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.39

Acta Horticulturae