GNOMONIA ERYTHROSTOMA (PERS.) AUERSW. A PARASITE OF APRICOT (PRUNUS ARMENIACA L.)

M. Martinovic
Nesluceni zamah, koji je poslednjih godina dobila poljoprivredna proizvodnja uopšte, duboko se odrazio i u vocarskoj proizvodnji. Zaista, prvi put u istoriji našeg vocarstva se vocnjaci podizu na velikim površinama, zahvatajuci u jednom kompleksu cesto više desetina hektara. Medu ovima je posebna paznja poklonjena podizanju i gajenju kajsije. U našoj zemlji, gde se prvo gajila samo po baštama i vinogradima, pocelo se s podizanjem citavih plantaza kajsija. Zbog proširenosti gajenja kajsije došlo je i do jace pojave mnogih parazita kao: Monilia laxa (Ehrenb) Sacc., Clasterosporium carpophilum Lev. Aderh., i u najnovije vreme i Megacladosporium carpophilum (Thün) V. B. (Martinovic4). U proizvodnim rejonima kajsije, uglavnom u rejonu Vojvodine i severnim krajevima Srbije, u poslednje tri godine zapazena je pojava novog oboljenja kajsije. Šteta, koju je ova bolest izazvala, bila je tako jaka da je skretala paznju ne samo individualnih proizvodaca vec i zadruga i drugih imanja koji na svojim posedima vec imaju velike povšrine pod ovom vocnom vrstom.

Na pojavo ovc bolesti štete koje je izazvala na kajsijama ukazala je krajem maja 1966. godine Inz. K a t a D u l i c, agronom Zemljoradnickc zadruge Pešcara — Subotica, šaljuci obolele uzorke lišca ubrane 1965. i 1966. godine.

Uzorci iz 1966. godine, na kojima su konstatovani sporonosni organi, odmah su dali prvu orijentaciju u pogledu vrste parazita i bili su vrlo karakteristicni.

Ove pojave oboljenja na kajsijama zapazene su i ranijih godina, ali uvek samo kao retke pege na ponekom listu kajsije, bez ikakvog veceg ekonomskog znacaja. Zbog slabe pojave parazit se pokazivao kao sasvim bezopasan. Jaca pojava ovog oboljenja nije sve do sada uocena, niti zabelezena kod nas, a ni u stranoj literaturi.

S obzirom na štete koje je ova bolest pocela da pricinjava od 1965. godine ne samo plodovima vec i samim vockama, izazivajuci njihovo sušenje, preduzeta su ispitivanja, i to:

  1. Pojave, rasprostranjenosti i intenziteta bolesti
  2. Pojave oboljenja na drugim bliskim vocnim vrstama
  3. Znacaja i štetnosti bolesti
  4. Simptoma bolesti
  5. Zapazanja iz biologije parazita
Martinovic, M. (1968). GNOMONIA ERYTHROSTOMA (PERS.) AUERSW. A PARASITE OF APRICOT (PRUNUS ARMENIACA L.). Acta Hortic. 11, 417-426
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.42
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.42

Acta Horticulturae