THE SYMPTOMS OF SUDDEN WITHERING OF APRICOT TREES PROVOKED BY DIFFERENT CAUSERS

A.S. Paunovic
U cilju pronalazenja metoda dijagnoziranja pocetka prevremenog sušenja stabala kajsija i zbog vaznosti detaljnog raspoznavanja odredenih pojava, koje prouzrokuju iznenadno sušenje, proucavali smo unutrašnje i spoljašne promene u velikom broju stabala kajsija. Ispitivanja su vršena od 1960—1967. godine, na teritoriji S. R. Srbije, od pojave prvih simptoma, zatim njihov razvoj, pa sve do sušenja stabala kajsija.

Znacaj ovih proucavanja je u tome da se na osnovu izlozenih detaljnih simptoma i dinamike rasvoja odredenih pojava ustanovi pocetak prevremenog sušenja stabala kajsija i ukaze na pravovremenu odgovarajucu zaštitu, a sa tim i na smanjivanje broja prevremeno i iznenadno osušenih stabala kajsije.

Prevremeno i iznenadno sušenje stabala kajsija bilo je predmet proucavanja mnogih autora1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,15,16,18,19,23,4,14,5,21 i dr. Medu njima V asilkova22 daje nešto detaljniji opis pojave koju prouzrokuju Pseudomonas syringae van Hall, Morvani Castelain16 za Verticillium sp., Morvan15 i Bovey3 za virus chlorotic leaf roll, Carter5 za Eutypa Armeniacae, a Ivanov10, Paunovic18'19'21, Morvan17 i Bres iznose u skracenom obimu više uzrocnika sušenja stabala kajsija.

Paunovic, A.S. (1968). THE SYMPTOMS OF SUDDEN WITHERING OF APRICOT TREES PROVOKED BY DIFFERENT CAUSERS. Acta Hortic. 11, 439-456
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.44
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.44

Acta Horticulturae