INVESTIGATIONS AND OBSERVATIONS ON APRICOT CULTIVATION IN PODRAVINA

I. Gjerek
Pod pojmom Podravine, gdje su vršena ispitivanja, podrazumjeva se areal od Virovitice do Ludbrega, prikazan na prilozenoj škici sireg podrucja. Sa sjeverne strane proteze se uz madarsku granicu (uz rijeku Dravu, pa otuda i ime) a sa juzne strane omeden je obroncima planina Bilogora i Kalnik. To je prostor koji obuhvaca duzinu oko 100 kilometara (Ludbreg—Virovitica) i prosjecne širine oko 30 kilometara.

Na ovom podrucju od pamtivijeka rastu kajsije koje ovdje ljudi nazivaju marelice. Kajsije se iskljucivo uzgajaju kao pojedinacna stabla u dvorištima, vrtovima oko kuca i naselja te vinogradima. Prvi pokušaji plantaziranja ucinjen je kod tvornice Podravka 1958. godine sa zeljom da se ispitaju sorte i osigura sironvinska baza za preradu u industriji.

Zakljucci i zapazanja o kajsijama u Podravini odnose se na 20-godišnji period (1948—1968), a ispitivanja na plantazama na 10-godišnji (1958—1968).

Tako je nastao ovaj rad, koji je rezultat iskustva, zapazanja i istrazivanja šireg kruga strucnjaka u poslijeratnom periodu. Rad je ujedno i prvi pisani dokumentat koji tretira problematiku uzgoja kajsija u Podravini.

Gjerek, I. (1968). INVESTIGATIONS AND OBSERVATIONS ON APRICOT CULTIVATION IN PODRAVINA. Acta Hortic. 11, 83-90
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.9
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.9

Acta Horticulturae