International Symposium on Cultivar Improvement of Horticultural Crops. Part 1: Vegetable Crops

402
9789066058576
0567-7572
This title is available in electronic format.
€ 62
July 1995
75
1
449
Beijing (China)
September 6, 1993

Online articles

THE STUDY OF GENETICS ON THE MAIN COMMERCIAL CHARACTERISTICS IN SEED-WATERMELON

 • F. Zhenqing
 • L. Jinhua
 • L. Xiaohua
 • G. Guangwen
 • W. Jianxin

A STUDY ON CHROMSOME NUMBER AND KARYOTYPE OF MELONS (CUCUMINS MELO. L.)

 • M. Dewei
 • G. Zhenhuai
 • Z. Chenghe
 • G. Suozhu
 • W. Ming

TRANSGENIC TOMATO AND PEPPER PLANTS CONTAINING CMW SAT-RNA CDNA

 • D. Chunzhi
 • J. Chunxiao
 • F. Lanxiang
 • L. Shude
 • G. Zhenhua
 • G. Jiazhen

STUDY ON MORPHOCYTOLOGY OF MICROSPOROGENESIS IN MALE STERILE LINE OF RADIFH (RAPHANUS SATIVUS L.)

 • S. Yiwen
 • Z. Shangyi
 • Z. Yanjun
 • Z. Tongdu
 • H. Qiwei
 • S. Huilian
 • A. Zhenqin
 • L. Fengqing

EXPRESSION OF CUCUMBER MOSAIC VIRUS COAT PROTEIN CONFERS CROSS-PROTECTION IN TRANSGENIC TOMATO PLANTS

 • Y. Rongchuang
 • X. Helin
 • L. Mingsheng
 • Y. Wengui
 • L. Chungui
 • W. Guang
 • P. Naisui
 • C. Zkhangliang

A PRELIMINARY STUDY ON LOTUS BREEDING METHOD

 • K. Qingdong
 • F. Xinfa
 • Y. Baoguo
 • Y. Yuanying
 • K. Weidong

INHERITANCE OF RESISTANCE TO WHITE LEAF SPOT IN CHINESE CABBAGE

 • W. Yutang
 • Y. Liying
 • S. Longting
 • F. Hui
 • W. Shiquan

IN VITRO PROPAGATION OF CHINESE CABBAGE FOR SEED PRODUCTION

 • L. Xiaoou
 • S. Rifei
 • W. Feiyan
 • S. Jiagang
 • N. Xinke
 • L. Chunling
 • J. Zhongren
 • G. Yangdong
 • Y. Baojun

THE SCREENING OF TMV-RESISTANT, CMV-TOLERANT TOMATO MATERIALS AND BREEDING OF NEW RESISTANT CULTIVARS

 • G. Zhenhua
 • L. Shude
 • D. Shanshu
 • Z. Dewei
 • Z. Wenshu
 • C. Xinwei
 • W. Bin
 • F. Lanxiang
 • C. Shaohua
 • Y. Cuirong
 • T. Ruyan

CREATION AND UTILIZATION OF BREEDING PARENTS OF CUCUMBER

 • Z. Qiyong
 • H. Tao
 • L. Yier
 • C. Qinghua
 • X. Shuangda
 • Z. Tiansheng

THE MORPHOLOGY AND FUNCTION OF FLORAL ORGANS FOR CYTOPLASMIC MALE-STERILE LINE OF TUBER MUSTARD

 • C. Zhujun
 • W. Bingliang
 • G. Qikang
 • D. Weimin
 • Z. Mingfang
 • H. Suqing
 • W. Genliang

SELECTION OF NEW SPINACH VARIETY

 • Z. Qingyan
 • S. Lin
 • W. Ruojing

PRELIMINARY STUDY ON THE INHERITANCE OF MALE STERILITY IN CABBAGE LINE 79–399–438

 • F. Zhiyuan
 • S. Peitian
 • L. Yumei
 • Y. Limei
 • H. Anfu
 • W. Xiaowu
 • B. Chunsong

DISCUSSION ON THE ORIGIN OF MUSTARD (BRASSICA JUNCEA) IN CHINA

 • C. Cailin
 • Z. Guangfan
 • F. Yonghong
 • Z. Yuan
 • C. Xuequn