IV International Symposium on Cucurbits

871
9789066055131
0567-7572
This title is available in electronic format.
€ 143
August 2010
92
1
688
Changsha, Hunan (China)
September 21, 2009

Online articles

BREEDING OF A NEW WATERMELON VARIETY 'SEEDLESS ICE CREAM'

 • Xiaowu Sun
 • Hongbo Yang
 • Dacheng Deng
 • Xiaoping Mo
 • Puyang Zuo
 • Qinping Yan
 • Huafu Kuang
 • Renxi Yang

GENETIC ANALYSIS ON NODE RATES OF MULTI-PISTILLATE FLOWERS IN CUCUMBER

 • Xinxin Dou
 • Xiaoyan Zou
 • Xixiang Li
 • Di Shen
 • Haiping Wang

GENETIC STUDY ON SUGAR AND SOUR TRAITS OF MELON (CUCUMIS MELO L.)

 • H. Zhang
 • H.P. Yi
 • M.Z. Wu
 • H.S. Wang
 • C.X. He
 • Z.B. Zhang
 • X. Zhang

CHARACTERIZATION OF GENETIC DIVERSITY IN CUCURBITA MOSCHATA

 • Xinzheng Li
 • Xiaohua Du
 • Yongdong Sun
 • Junguo Zhou
 • Runzhou Zhao

IDENTIFICATION OF A RESOURCE OF POWDERY MILDEW RESISTANCE IN CUCURBITA MOSCHATA

 • Junguo Zhou
 • Huiling Hu
 • Xinzheng Li
 • Ruijin Zhou
 • Huirong Zhang

SEARCH FOR QUANTITATIVE INDICATORS OF FRUIT TEXTURE FOR BREEDING IN CUCUMBER

 • Y. Yoshioka
 • H. Horie
 • M. Sugiyama
 • Y. Sakata
 • Y. Tamaki

CONSTRUCTION OF A GENETIC LINKAGE MAP AND IDENTIFICATION OF A MAJOR QTL CONFERRING RESISTANCE TO POWDERY MILDEW IN THE MELON GENOTYPE TGR-1551

 • F.J. Yuste-Lisbona
 • C. Capel
 • E. Sarria
 • M.L. Gómez-Guillamón
 • J. Capel
 • R. Lozano
 • A.I. López-Sesé

CHARACTERIZATION OF SOME MELON GENOTYPES COLLECTED FROM EASTERN AND CENTRAL ANATOLIA REGION OF TURKEY

 • I. Solmaz
 • N. Sari
 • Y.Y. Mendi
 • Y.A. Kacar
 • S. Kasapoglu
 • I. Gursoy
 • K. Suyum
 • O. Killi
 • S. Serce
 • E. Yildirim

THE BREEDING OF A NEW PUMPKIN CULTIVAR 'HONGLI NO 2'

 • Hongbo Yang
 • Xiaowu Sun
 • Fuqing Luo
 • Dacheng Deng
 • Zefa Liu
 • Han Tang
 • Qiong Zhang
 • Lianhua Yang
 • Baoyuan Yi
 • Xiang Jiang
 • Liping Xiong

PROGRESS IN BREEDING OF EARLY MATURE, THICK RIND MELON IN XINJIANG

 • Mingzhu Wu
 • Hongping Yi
 • Jiongxin Feng
 • Dengming Wang
 • Yongbing Zhang
 • Haibo Wu

EVALUATION ON CRACK RESISTANCE OF WATERMELON (CITRULLUS LANATUS)

 • Jiang Haikun
 • Zhang Qian
 • Fang Lin
 • Dong Yanxiang
 • Yan Congsheng
 • Wang Mingxia
 • Wang Yan
 • Yuan Xihan

PRELIMINARY STUDY OF RESISTANCE AGAINST BEMISIA TABACI GENN. IN TGR-1551 MELON GENOTYPE

 • F.J. Palomares-Rius
 • A.I. López-Sesé
 • M.L. Gómez-Guillamón

RELATIONSHIP BETWEEN DROUGHT TOLERANCE AND STOMATA DENSITY IN MELON

 • S. Kusvuran
 • H.Y. Dasgan
 • S. Kuçukkomurcu
 • K. Abak

PHOTOSYNTHETIC AND BIOCHEMICAL CHANGES OF MELON LEAVES DURING SENESCENCE

 • Nianlai Chen
 • Ruiyong Tang
 • Yuxin Zhang
 • Cuixiang An
 • Huijuan Gao

PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF TWO CUCURBITA SPP. ROOTSTOCKS TO NA2CO3 STRESS

 • Yongdong Sun
 • Xinzheng Li
 • Xiaohua Du
 • Anguo Qi
 • Junguo Zhou

SYNTHETIC HUMIC ACID INCREASED NUTRIENT UPTAKE IN CUCUMBER SOILLESS CULTURE

 • J.A. Olfati
 • GH. Peyvast
 • R. Qamgosar
 • Z. Sheikhtaher
 • M. Salimi

EFFECT OF SUBSTRATE ON GREENHOUSE CUCUMBER PRODUCTION IN SOILLESS CULTURE

 • GH. Peyvast
 • J.A. Olfati
 • P. Ramezani Kharazi
 • O. Noori Roudsari

CHARACTERIZATION OF FUNGAL PATHOGENS OCCURRING IN POTTING MIXTURES AND ORGANIC FERTILIZERS IN OMAN

 • A.M. Al-Sadi
 • A.H. Al-Jabri
 • I.H. Al-Mahmooli
 • F.A. Al-Said
 • M.L. Deadman

STUDY ON THE EMBRYOGENESIS OF CROSSES OF TETRAPLOID WITH DIPLOID IN CUCUMBER

 • Yike Han
 • Shengli Du
 • Shuming Wu
 • Cuihong Hu
 • Aimin Wei
 • Guihua Zhang
 • Nan Liu

THE EFFECTS OF PROLINE AND COCONUT WATER ON CALLUS INDUCTION OF CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.)

 • P. Tantasawat
 • W. Chaowiset
 • A. Sorntip
 • C. Kativat
 • A. Wannajindaporn

LATEST ADVANCES IN WATERMELON GENOMICS

 • Shaogui Guo
 • Yong Xu
 • Haiying Zhang
 • Guoyi Gong
 • Sanwen Huang
 • Hongping Yi
 • Mingzhu Wu
 • Yi Zheng
 • Zhangjun Fei

PRIMING EFFECT ON CUCUMBER GERMINATION AT LOW TEMPERATURES

 • GH. Peyvast
 • J.A. Olfati
 • M. Piri
 • M.B. Mahdieh

THE DIFFERENTIAL EXPRESSION OF RESISTANT GENES RELATED TO CUCUMBER SCAB DISPLAYED BY CDNA-AFLP

 • Sun Xun
 • Li Xixiang
 • Qiu Yang
 • Shen Di
 • Song Jiangping
 • Ren Ruixing

STUDIES ON MITOTIC CHROMOSOME PREPARATION AND KARYOTYPE ANALYSIS OF TWO DIFFERENT GROUPS OF MELON IN CHINA

 • Yongbing Zhang
 • Mingzhu Wu
 • Hongping Yi
 • Yan Zhang
 • Wenqiang Zhai
 • Jiongxin Feng